Lotie Koen

Lotie het ‘n onverskrokke liefde en passie vir die bedryf en is vir bykans 20 jaar al aktief betrokke daarby, in byna al die fassette daarvan.  Die sukses van die kunstenaars bly haar eerste prioriteit, terwyl sy met groot deernis persoonlike ondersteuning verleen aan liefdadigheid en oorsaak gedrewe organisasies.

So moeilik as was sy “nee” vir ‘n antwoord kan aanvaar, so moeilik sê sy nee vir enige uitdaging of versoek om hulp.

Sy leef haar passie vir sport byna elke dag uit maar haar gesin bly haar eerste prioriteit en dit is hulle wat haar hart elke dag laat klop.

Haar uitkyk op die lewe is eenvoudig. “Jy lewe net een keer, maar as jy dit dit reg doen is een keer genoeg!”

Lotie het reeds 3.5 jaar vir Music Profile Management tot en met 2009 gewerk en span weer saam in laat 2016 om daardie passie voort te sit .